Hoe ziet Waddinxveen eruit in 2050?

Dit nieuwsbericht is verlopen.
21 september 2023, 08:54

De gemeente Waddinxveen is als snelst groeiende gemeente van Nederland volop in ontwikkeling. Het college van burgemeester en wethouders kiest ervoor verantwoordelijkheid te nemen om de groei van Waddinxveen in goede banen te leiden. In hoeverre wil, kan en mag Waddinxveen groeien nadat in 2030 het inwonersaantal op ongeveer 40.000 staat? En wat betekent dit voor de omgeving waarin we leven? We willen dat Waddinxveen ook in 2050 een fijne gemeente is om te wonen, werken en leven.

Over het beeld ‘Waddinxveen in 2050’ gaan we met elkaar in gesprek

De gemeente wil inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en de raad vragen om over die toekomstbeelden mee te denken. Dat stelt het college voor aan de raad. Als de raad akkoord gaat met deze aanpak, kunnen we deze gesprekken rond de zomer van 2024 gaan voeren. Uiteraard volgt voor die tijd meer informatie. Met alle informatie die we ophalen, leggen we begin 2025 de raad een voorstel met verschillende uitgewerkte mogelijkheden voor de toekomst van Waddinxveen voor.

Dit onderzoek doen we vooruitlopend op de gebiedsvisies

In het collegeprogramma is afgesproken dat er verschillende gebiedsvisies gemaakt worden. Zoals Gebiedsvisie Noordeinde (2023), Gebiedsvisie De Sniep (2024), Gebiedsvisie ten oosten van de Gouwe, met uitzondering van polder Bloemendaal (2025) en Gebiedsvisie tussen Bredeweg en Onderweg (2026). De planning voor deze gebiedsvisies is niet meer haalbaar. Het is nodig dat we eerst duidelijkheid krijgen over de kaders voor de eventuele groei van Waddinxveen voordat de gemeente de gebiedsvisies kan maken. Dat betekent niet dat de komende anderhalf jaar alles stilligt. Besluiten die nodig zijn over kavels of onderdelen om huidige plannen en ontwikkelingen door te zetten, stellen we niet uit. We willen een betrouwbare overheid zijn en blijven. Zo gaan we door met de plannen van de Noordkade en de daarvoor nodige verplaatsing van bedrijven. Ook het oplossen van verkeersknelpunten rond de Brugweg pakken we aan. En de ontwikkeling van het gebied De Sniep gaat verder. Ook hebben we aandacht voor actuele vragen van inwoners of bedrijven in de gebieden waarvoor nog geen gebiedsvisie is opgesteld. We doen ons best om praktische antwoorden te vinden die ook ruimte bieden voor nieuwe keuzes.