Het college heeft op 15 juni 2021 besloten om alle huidige en toekomstige medewerkers die belast zijn met toezicht en handhaving van de openbare ruimte, zowel met een vaste aanstelling als werkzaam op tijdelijke basis, aan te wijzen als toezichthouder openbare ruimte binnen de gemeente Waddinxveen. 

De toezichthouder openbare ruimte heeft een toezichthoudende taak op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de volgende wetten:

  • de Algemene Plaatselijke Verordening Waddinxveen 2009, aanverwante wet- en regelgeving/verordeningen van de gemeente Waddinxveen en, voor zover het betreft, Domein 1.

Dit aanwijzingsbesluit geldt tot wederopzegging. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking op www.officiëlebekendmakingen.nl(externe link).