Door het college van B&W is op 2 februari 2021 besloten tot aanwijzing van toezichthouders. De sociaal rechercheurs in dienst van of ingehuurd door de gemeente Waddinxveen en werkzaam als onbezoldigd ambtenaar krijgen hierdoor toezichthoudende bevoegdheden toegekend. de toezichthouders krijgen een legitimatiebewijs. Het Aanwijzingsbesluit toezichthouders 2021 treedt één dag na bekendmaking in werking. 

Inzage

Het Aanwijzingsbesluit toezichthouders 2021 treedt één dag na bekendmaking in werking.

Aanwijzingsbesluit bekijken (externe link)