Op 17 mei 2022 is het aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren door de burgemeester vastgesteld.

Digitaal Opkopers Register (DOR)

Om High Impact Crimes (verzamelnaam voor delicten als woninginbraak, overvallen, straatroof en geweldsmisdrijven) beter te kunnen bestrijden, worden bestuurlijke maatregelen ingezet. Bij de aanpak van heling van goederen willen we controleren of gebruikte en ongeregelde goederen afkomstig zijn van diefstal en/of heling. 

Een handelaar is verplicht alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij:

  • verkoopt of op andere wijze overdraagt te registreren in een verkoopregister (Algemene Plaatsleijke Verordening)
  • verworven of voorhanden heeft te registreren in een inkoopregister (Wetboek van Strafrecht)

Dit doet hij in een doorlopend en door of namens de burgemeester gewaarmerkt register. 

Voor een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van het in- en verkoopregister door de politie is een digitale versie van deze registers ontworpen: het Digitaal Opkopers Register (DOR).

Het DOR is gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd. Zo wordt gecontroleerd of een ingevoerd goed afkomstig is van diefstal en heling en kunnen heling en diefstal op effectieve wijze worden tegengegaan. Daarom is ervoor gekozen het DOR door middel van een aanwijzing te waarmerken als in- en verkoopregister voor handelaren. 

Bekijk het aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren(externe link)