Het college van B&W heeft op 27 augustus 2019 een aanwijzingsbesluit fietsparkeren 2019 vastgesteld. Op de locaties die in het aanwijzingsbesluit staan is het verboden (brom)fietsen, weesfietsen en fietswrakken langer dan 21 dagen te parkeren bij stations, winkelgebieden, horecagebieden en bij het huidige en voormalige gemeentehuis.

Ga direct naar officiële bekendmaking en het overzicht van de locaties.