Voor een juiste registratie in de BRP is de burger verplicht alle officiële documenten te tonen die nodig zijn voor deze registratie. Alleen in die gevallen waarin het voor de burger onmogelijk is om deze documenten te overleggen kunnen deze vervangen worden door een verklaring onder ede.

Aanwijzing

Het college van B&W wijst de volgende ambtenaren aan, die bevoegd zijn voor het afnemen van een verklaring onder ede of belofte in de zin van artikel 2.8, tweede lid, onder e van de Wet BRP:

  • Allround-medewerker frontoffice
  • Senior-medewerker frontoffice
  • Team-verantwoordelijke frontoffice
  • BRP-specialist

Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl(externe link) en werkt terug tot en met 11-03-2022.

Bekijk publicatie op officielebekendmakingen.nl(externe link)