Burgemeester en wethouders hebben besloten twee parkeervakken te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen en vooralsnog één parkeervak in te richten als laadvak:

  • op de Anna van Saksenstraat, naast Koningin Wilhelminasingel 44.

Inzage

Het verkeersbesluit, inclusief situatietekening, kunt u van 26 januari tot en met 8 maart 2022 inzien via www.officielebekendmakingen.nl(externe link)

Bezwaar

Tegen bovenstaand besluit kunt u bezwaar maken.