B&W hebben besloten twee parkeervakken te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen en vooralsnog één parkeervak in te richten als laadvak:

  • Tegenover Land voor Water 102.

Inzage

Het verkeersbesluit, inclusief situatietekening, kunt u van 5 januari t/m 15 februari 2022 inzien via www.officielebekendmakingen.nl(externe link)

Bezwaar

Tegen bovenstaand besluit kunt u bezwaar maken.