B&W hebben besloten de volgende parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen:

De verkeersbesluiten, inclusief situatietekening, liggen ter inzage bij de Publieksbalie van 8 januari t/m 18 februari 2020.

 

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar aantekenen.