B&W hebben besloten om:

  • twee parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen ter hoogte van Dubbelspoor 55.
  • twee parkeervakken te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen en voorlopig één parkeervak in te richten als laadvak op de Minervalaan, bij nummer 14.

Inzage

De verkeersbesluiten, inclusief situatietekening, kunt u van 10 november t/m 21 december 2021 inzien via www.officielebekendmakingen.nl(externe link)

Inzien parkeerplaats Dubbelspoor(externe link)

Inzien parkeervak Minervalaan(externe link)

Bezwaar

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.