B&W hebben besloten een parkeerplaats aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen bij Molenzigt 2. Het verkeersbesluit, inclusief situatietekening, ligt ter inzage bij de Publieksbalie van 15 juli t/m 25 augustus 2020. Wilt u het verkeersbesluit inzien, bel dan naar 140182 voor een afspraak.

Bekijk het verkeersbesluit(externe link)

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.