Verkeersbesluit bekijken(externe link)

B&W hebben besloten een parkeerplaats aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen op het parkeerterrein naast Dubbelspoor 2 t/m 144 (flatgebouw). Het verkeersbesluit, inclusief situatietekening, ligt ter inzage bij de Publieksbalie van 9 september tot en met 20 oktober 2020.

Tegen bovenstaand besluit kunt u bezwaar aantekenen.