Verkeersbesluit bekijken(externe link)

B&W hebben besloten een parkeerplaats aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen bij Adrianahoeve 1. Het verkeersbesluit, inclusief situatietekening, ligt ter inzage bij de Publieksbalie van 1 juli t/m 11 augustus 2020. Wilt u de stukken inzien dan kunt u hiervoor bellen met 140182. Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.