Op 21 april 2020 heeft het college van B&W het pand als gemeentelijk monument aangewezen:

  • Kanaaldijk 6 (percelen WDV01D2107 en WDV01D2108)

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.