Op 10 november 2020 heeft het college van B&W het pand als gemeentelijk monument aangewezen:

  • Dorpstraat 68 (perceel WDV01C4187).

Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.