Op 16 november 2021 heeft het college van B&W Zuidkade 34 (perceel D2180) aangewezen als gemeentelijk monument. Dit besluit is bekendgemaakt op officielebekendmakingen.nl(externe link).

Inzage

Het ontwerpbesluit heeft van 16 september tot 28 oktober ter inzage gelegen. Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld om in deze periode zienswijzen in te dienen.

Bezwaar 

Belanghebbenden kunnen tegen dit aanwijsbesluit bezwaar maken