Het college van burgermeester en wethouders heeft op 9 september 2021 Zuidkade 33 (perceel D1875) aangewezen als gemeentelijk monument. Dit besluit is bekendgemaakt op officielebekenmakingen.nl(externe link).

Inzage

Het ontwerpbesluit heeft van 10 juni tot 22 juli ter inzage gelegen. Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld om in deze periode zienswijzen in te dienen.

Bezwaar 

Belanghebbenden kunnen tegen dit aanwijsbesluit bezwaar maken.