Op 10 november 2020 heeft het college van B&W het pand als gemeentelijk monument aangewezen:

Het ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen van 3 december 2020 tot en met 13 januari 2021. Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld in deze periode zienswijzen in te dienen.

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.