Sinds oktober 2021 zijn de gas- en energieprijzen flink gestegen. De rijksoverheid stelt in 2022 daarom € 1.300,00 beschikbaar voor mensen met een laag inkomen. Waddinxveense huishoudens met een laag inkomen die bij ons bekend zijn, hebben automatisch dit bedrag op hun rekening gekregen. Het gaat dan om huishoudens die van ons een uitkering, bijzondere bijstand of minimaregeling ontvangen. Andere huishoudens met een laag inkomen kunnen zelf de energietoeslag aanvragen. Elk huishouden krijgt hetzelfde bedrag van totaal € 1.300,00. 

Zelf energietoeslag aanvragen

Heeft u een laag inkomen? En heeft u de toeslag nog niet aangevraagd? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen tot en met 1 december 2022 via onderstaande knop. Kijk voor meer informatie op de website van Gezondverzekerd(externe link).  

Energietoeslag aanvragen(externe link)

De Ockto(externe link) app die hiervoor gebruikt wordt, is een betrouwbaar systeem. Tijdens het aanvragen heeft u meerdere keren uw DigiD(externe link) nodig. Wanneer u alle stappen voor het zelf aanvragen van de energietoeslag heeft doorlopen, krijgt u hiervan een bevestiging via de Ockto app. Zo snel mogelijk daarna krijgt u bericht of uw aanvraag is toegewezen of afgewezen. Als uw aanvraag is toegewezen, wordt de energietoeslag binnen 6 tot 8 weken uitbetaald.

Vindt u het lastig om de energietoeslag digitaal aan te vragen? Kom dan naar de Formulierenbrigade in de bibliotheek (Gouweplein 1). De Formulierenbrigade is daar elke vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur aanwezig om u te helpen. 

De energietoeslag is bedoeld voor huishoudens met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm

130 % van de bijstandsnorm komt neer op onderstaande netto-inkomens:

  • Alleenstaanden  € 1.360,75
  • Alleenstaande pensioengerechtigden € 1.513,71
  • Samenwonenden/gehuwden € 1.943,93
  • Samenwonenden/gehuwden pensioengerechtigden € 2.050,54

Deze bedragen zijn exclusief toeslagen van de Belastingdienst.

Er wordt geen rekening gehouden met uw vermogen (spaargeld)

Op 18 oktober 2022 besloot het college van B&W dat we geen rekening meer houden met uw vermogen (spaargeld) bij het beoordelen van uw aanvraag. Inwoners waarvan de aanvraag afgewezen is op basis van het vermogen, hoeven geen nieuwe aanvraag te doen. Zij krijgen van ons een brief waarin uitgelegd staat dat zij de energietoeslag uiterlijk eind november 2022 op hun rekening krijgen. 

Is uw inkomen te hoog voor de energietoeslag?

Maar heeft u door de gestegen energieprijzen wel dringende problemen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de hardheidsclausule. Hiermee kan het college van B&W een aanvraag die niet aan alle voorwaarden voldoet alsnog beoordelen. Mogelijk kan het college dan beslissen dat u toch de energietoeslag krijgt. Let op: dit kan alleen als hier dringende redenen voor zijn, waar geen andere oplossing voor is. Wilt u hiervan gebruik maken? Mail dan naar administratie-uitkeringen@waddinxveen.nl. En zet in de mail erbij dat u gebruik wilt maken van de ‘hardheidsclausule voor de energietoeslag’. 

Inwoners met een lopende schuldregeling kunnen de energietoeslag ook aanvragen

Want deze inwoners hebben onderaan de streep ook een laag inkomen. Zij moeten namelijk tijdens een lopende schuldregeling verplicht aflossen aan de schuldeisers. 

Wanneer kunt u de energietoeslag niet aanvragen?

Als u:

  • in een inrichting woont;
  • jonger bent dan 21 jaar;
  • staat ingeschreven in Waddinxveen met alleen een briefadres.

Heeft u vragen? Stel deze dan via het contactformulier(externe link).