U kunt als zelfstandig ondernemer tijdelijke (aanvullende) financiële ondersteuning aanvragen. Deze uitkering kunt u alleen aanvragen als u door de coronacrisis in de financiële problemen bent gekomen, het totaal van uw gezinsinkomen onder het sociaal minimum komt. Ook kunt u misschien in aanmerking komen voor een lening voor bedrijfskapitaal als uw onderneming door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen is gekomen. Bent u om andere redenen in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling.

Aanvraag Tozo 4, eerste aanvraag

Sociaal minimum per 1 januari 2021 netto per maand 

 Personen boven de 21 jaar:

 • alleenstaande tussen 21 jaar en AOW-leeftijd: € 1.075,44;
 • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan beide echtgenoten tussen 21 jaar en AOW-leeftijd zijn: € 1.536,34;
 • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan 1 echtgenoot tussen 21 jaar en AOW-leeftijd is en 1 echtgenoot ouder is dan de AOW-leeftijd: € 1.620,74.

Jongerennormen, zonder kinderen:

 • alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar: € 265,49;
 • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan beide echtgenoten 18 ,19 of 20 jaar zijn: € 530,98;
 • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan 1 echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder: € 1.033,66.

Jongerennorm, met kinderen:

 • alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar: € 265,49;
 • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar zijn: € 838,25;
 • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan 1 echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder: € 1.340,93.

Heeft u al eerder een lening bedrijfskapitaal Tozo ontvangen of heeft u deze aangevraagd en wilt u dit bedrag verhogen? Ook dan kunt u dit aanvraagformulier ook gebruiken. U kunt alleen een aanvullende lening aanvragen tot het maximumbedrag van € 10.157,00. Als u het maximumbedrag van €10.157,00 heeft geleend, is extra lenen op basis van de Tozo niet mogelijk. U kunt dan misschien een lening bedrijfskapitaal op basis van de Kleine Kredieten Corona (KKC) of op basis van het reguliere Bbz aanvragen. 

Wat zijn de voorwaarden?

Wanneer u twijfelt of u in aanmerking komt voor de regeling, kunt u op www.krijgiktozo.nl een beslisboom met vragen doorlopen. Dit geeft een schatting of u bij de doelgroep hoort en wel of niet in aanmerking komt. Belangrijke voorwaarden zijn het voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar en op 17 maart 2020 staan ingeschreven bij KVK.

Let op! Zijn u en uw partner beiden zelfstandige? Dan kan slechts één van u beiden een aanvraag voor de uitkering levensonderhoud indienen. Heeft u beiden een eigen bedrijf? Dan kunt u wel allebei een aanvraag doen voor een lening voor bedrijfskapitaal.

U moet deze aanvraag beiden ondertekenen.

Wat kunt u aanvragen?

U kunt een aanvraag doen voor:

 • een uitkering levensonderhoud die uw gezinsinkomen voor maximaal 3 maanden* (tot en met uiterlijk 30 juni 2021) aanvult tot het sociaal minimum; en/of
 • een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,00.

Vanaf 1 april 2021 kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet. Vraagt u de uitkering aan op 15 april? Dan kunt u aanvragen vanaf 1 april of de 1e van een latere maand. Vanaf mei 2021 kunt u de Tozo 4-uitkering aanvragen met terugwerkende kracht over de voorgaande maand. Vraagt u de uitkering aan op 15 mei? Dan kunt u aanvragen vanaf 1 april of de 1e van een latere maand. U kunt vanaf april 2021 geen Tozo-uitkering aanvragen voor de voorafgaande Tozo-perioden.

Wat moet u doen?

U vult de vragen naar waarheid in. U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner i) onder het voor u geldende sociaal minimum ligt. U geeft een schatting van uw gezinsinkomen in de maanden waarvoor u de aanvraag doet. Het inkomen van andere volwassenen in uw huishouden (waaronder uw kinderen) hoeft u niet op te geven.

U levert kopieën/scans van alle bewijsstukken in (uploaden). Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.

Het aanvraagformulier maakt gebruik van DigiD. Hiermee zet u uw digitale handtekening. Heeft u een partner? Dan geeft de partner in het formulier aan akkoord te gaan met de aanvraag.

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en:
 • - samen een huishouden heeft;
 • - ex-echtgenoten of ex-partners bent;
 • - samen een kind heeft;
 • - u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
 • - ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.   

Geef wijzigingen in uw situatie in de periode van de aanvullende inkomensondersteuning meteen door!

U geeft alle wijzigingen door b.v.: Gaat u meer of minder verdienen dan u nu opgeeft? Of gaat u verhuizen of wijzigt uw gezinssamenstelling? 

Wanneer krijgt u de ondersteuning?

Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op ondersteuning. De gemeente waar u woont zal uw gegevens bekijken en een besluit nemen over uw aanvraag. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. De gemeente streeft ernaar om u uiterlijk binnen 4 weken te laten weten waar u aan toe bent.

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan de aanvraag controleren. Ook kunnen uw gegevens achteraf gecontroleerd worden. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die belangrijk zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u de juiste uitkering heeft ontvangen. Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na. Wanneer u met opzet onjuiste gegevens heeft verstrekt, moet de gemeente u een boete opleggen en wordt de bijstand teruggevorderd.

Telt deze regeling mee als inkomen?

Ja, de uitkering telt mee als inkomen over het jaar 2021. De uitkering hoort bij het verzamelinkomen en telt daarom mee voor uw mogelijke recht op huur- en zorgtoeslag. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2021 (en 2022). Misschien betaalt u hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling. 

Heeft u een partner en kent de gemeente u een aanvullende uitkering toe? Dan ontvangt u beiden een deel van deze uitkering. U moet de uitkering dan ook beiden opgeven bij de belastingaangifte. Mogelijk betaalt u of uw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling.