De Transitievisie Warmte: Waddinxveen van het aardgas af

In Nederland gaan we stoppen met het gebruik van aardgas. Tussen nu en 2050 vervangen we het aardgas door iets anders. Dat gebeurt buurt voor buurt. Alle gemeenten moeten hiervoor plannen maken. Dat begint met een ‘Transitievisie Warmte’. Ook Waddinxveen is begonnen zo’n plan te maken.

Waarom stoppen met aardgas?

Al sinds de jaren ‘60 gebruikt vrijwel iedereen in Nederland aardgas uit Groningen om zijn huis te verwarmen, te douchen en te koken. Maar dat gaat veranderen. Aardbevingen dwingen ons te stoppen met Gronings gas. Daarnaast verandert het klimaat. Het is noodzakelijk de CO2-uitstoot terug te dringen.

Wat is een Transitievisie Warmte?

Stoppen met aardgas betekent dat we op een andere manier gaan koken, onze huizen verwarmen en douchen. Koken kan met een inductiekookplaat of elektrische kookplaat. Voor verwarming en warm water zijn er allerlei technieken. Bijvoorbeeld een aansluiting op een warmtenet (soms ook genoemd: stadsverwarming), een warmtepomp of duurzaam gas. Ga voor meer informatie over de technieken naar ‘Koken en verwarmen zonder aardgas’.

De Transitievisie Warmte beschrijft per buurt welke techniek het meest geschikt is. Dat kan per buurt verschillen. Soms zijn er meerdere technieken geschikt in een buurt.

In de visie wijst de gemeente ook ‘startbuurten’ aan. De bedoeling is dat die buurten als eerste aardgasvrij zijn.

De Transitievisie Warmte bevat nog geen definitieve keuzes. Zodra de visie is vastgesteld, wordt voor de startbuurten een preciezer plan gemaakt. Dat heet een ‘Buurtuitvoeringsplan’. Daarin worden de plannen concreter.

De Transitievisie Warmte wordt elke 5 jaar aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.

Hoe komt de Transitievisie Warmte tot stand?

De gemeente maakt de Transitievisie Warmte samen met bewoners, ondernemers, de woningcorporatie, de netbeheerder en de hoogheemraadschappen. We nemen de volgende stappen om de Transitievisie Warmte te schrijven:

 • (0) Vooraf verzamelen we alle technische informatie. Bijvoorbeeld de energielabels van de woningen en welke warmtebronnen er zijn in Waddinxveen.

 • (1) Per buurt kijken we welke techniek het meest geschikt is. Warmtepompen, een warmtenet of duurzaam gas? Vaak zullen er meerdere technieken geschikt zijn.

 • (2) We bepalen de volgorde wanneer welke buurt van het aardgas afgaat.

 • (3) Voor 2 buurten doen we verder onderzoek: wat moet er allemaal gebeuren om een buurt van het aardgas te halen?

 • (4) Alle informatie uit de vorige stappen brengen we bij elkaar in de Transitievisie Warmte. De eerste versie is in maart/april 2021 gereed om met iedereen te bespreken. In juni is de visie definitief. In juli stemt de gemeenteraad erover en neemt de visie aan, of niet.

Bij elke stap kunt u meepraten. 

 

Stappen_en_particiaptiemomenten

 

Hoe worden bewoners en ondernemers betrokken?

De gemeente wil de bewoners en ondernemers vanaf het begin bij de Transitievisie Warmte betrekken. Want uiteindelijk gaat het om maatregelen bij iedereen achter de voordeur. We vinden het belangrijk om in de visie (en later in de buurtuitvoeringsplannen) goed rekening te houden met wat bewoners en ondernemers belangrijk vinden.

Op de volgende manieren worden bewoners en ondernemers actief betrokken:

Voor de hele gemeente:

 • 2 informatieavonden voor bewoners en ondernemers, één in het begin (was op 18 juni 2020) en één als de eerste versie van de Transitievisie Warmte er ligt (is in maart/april 2021);
 • 4 ‘Discussietafels’ met een Kernteam van bewoners die verspreid over de gemeente wonen;
 • digitaal gaan we uw mening vragen via de App ‘Waddinxveen Denkt Mee’.

In 2 buurten doen we meer onderzoek. Welke buurten dit zijn, wordt later gekozen. In deze 2 buurten zijn extra mogelijkheden voor bewoners en ondernemers om mee te praten:

 • 2 ‘Buurtdiscussietafels’ met bewoners;
 • 2 ‘Buurtdiscussietafels’ met ondernemers;
 • 1 grote bijeenkomst voor bewoners en ondernemers in die twee buurten.

Hoe kunt u meedoen?

Hebt u belangstelling voor het Kernteam? Mail dan naar duurzaamheid@waddinxveen.nl.

Wilt u weten wanneer bijeenkomsten zijn en hoe u zich daarvoor kunt aanmelden? Meld u dan aan voor de digitale Nieuwsbrief van team Duurzaamheid via duurzaamheid@waddinxveen.nl.

Wat kunt u nu al doen?

U hoeft niet te wachten op de Transitievisie Warmte of het Buurtuitvoeringsplan voor uw buurt. U kunt nu al stappen zetten naar aardgasvrij wonen. Bijvoorbeeld door isolatiemaatregelen te treffen en te gaan koken op inductie. Ga voor inspiratie naar het duurzaambouwloket.

Op de hoogte blijven?

Vaak wordt er over de voortgang van de Transitievisie Warmte geschreven. Op deze website, op de facebookpagina’s van de gemeente, op twitter, in Hart van Holland en in de digitale Nieuwsbrief van Team Duurzaamheid.

Wilt u de digitale Nieuwsbrief van team Duurzaamheid ontvangen? Of hebt u vragen? Mail dan naar duurzaamheid@waddinxveen.nl.