Vanuit het groenplan van de gemeente Waddinxveen zijn 8 locaties binnen de gemeente aangewezen als mogelijke locatie om een natuurvriendelijke oever aan te leggen. De huidige beschoeiing wordt verlaagd tot op of onder de waterstand en er wordt een plas-dras-situatie aangelegd op de rand van het talud en de waterlijn. Dit geeft extra mogelijkheden voor flora en fauna om te groeien en te bewegen tussen land en water.

Het vergroot de biodiversiteit binnen de gemeente Waddinxveen. Gezamenlijk met het Hoogheemraadschap zijn de locaties in beeld gebracht en is een groenplan gemaakt.

Bij de volgende locaties worden natuurvriendelijke overs aangebracht:

  • Wadde
  • Weidezoom
  • Willem de Rijke laan
  • Von Lippe Biesterfeldlaan
  • Kon. Wilheminasingel
  • Juliana van Stolberglaan
  • Coenecoop
  • Sniepweg t.h.v. rotonde

Planning

De werkzaamheden zijn in november 2019 gestart. Afhankelijk van het weer is de planning om het hele project in januari/februari 2020 af te ronden.