Vanuit het groenplan van de gemeente Waddinxveen zijn 8 locaties binnen de gemeente aangewezen als mogelijke locatie om een natuurvriendelijke oever aan te leggen. Hierbij wordt de huidige beschoeiing verlaag tot op of onder de waterstand en wordt een plas-dras situatie aangelegd op de rand van het talud en de waterlijn. Dit geeft extra mogelijkheden voor diverse flora en fauna om zicht hier te vestigen en te bewegen tussen land en water.

De bedoeling is om hiermee de biodiversiteit binnen de gemeente Waddinxveen een extra impuls te geven.

Gezamenlijk met het hoogheemraadschap zijn de locaties uitvoerig beschouwd en is hiervoor een ontwerp en groenplan gemaakt door een gespecialiseerd bureau.

De locaties waar de natuurvriendelijke overs worden aangebracht:

  1. Wadde
  2. Weidezoom
  3. Willem de Rijke laan
  4. Von Lippe Biesterfeldlaan
  5. Kon. Wilheminasingel
  6. Juliana van Stolberglaan
  7. Coenecoop
  8. Sniepweg t.h.v. rotonde

Planning

De werkzaamheden zullen in het derde of vierde kwartaal van 2019 worden uitgevoerd. De aanwonenden ontvangen voor uitvoering een brief waarin de exacte planning wordt opgenomen.