Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning (regulier)

Inzage en bezwaar nog niet mogelijk. Tussen haakjes de datum van ontvangst.

 • Sirius tegenover 10 in Waddinxveen: het plaatsen van een container (15-12-2021, zaaknr. 2021349462) (Publicatiedatum aanvraag: 17-12-2021);
 • strook ten zuidwesten van Zuidelijke Rondweg in Waddinxveen: het uitvoeren van grondwerk (17-12-2021, zaaknr. 2021352123) (Publicatiedatum aanvraag: 23-12-2021);
 • Kerkweg-Oost 224 in Waddinxveen: het vervangen van de huidige lichtreclame (20-12-2021, zaaknr. 2021353454) (Publicatiedatum aanvraag: 23-12-2021).

Verleende vergunningen (regulier)

Met tussen haakjes de datum van verzending:

 • Haverakker nabij 20 in Waddinxveen: het tijdelijk plaatsen van een afvalcontainer (16-12-2021, zaaknr. 2021331448) (Publicatiedatum besluit: 20-12-2021);
 • Jan Dorrekenskade-Oost 82 en 84 in Waddinxveen: het plaatsen van een dakopbouw op 2 woningen (13-12-2021, zaaknr. 2021307429) (Publicatiedatum besluit: 17-12-2021);
 • Staringlaan 16 in Waddinxveen: het bouwen van 9 bedrijfsunits (16-12-2021, zaaknr. 2021291476) (Publicatiedatum besluit: 20-12-2021);
 • Sterrenlaan 33 in Waddinxveen: het plaatsen van een tijdelijke afvalcontainer van 16-2-2022 t/m 1-3-2022 (15-12-2021, zaaknr. 2021345842) (Publicatiedatum besluit: 17-12-2021).

Verlenging beslistermijn

Met tussen haakjes de datum van verzending:

 • bij Henegouwernesse 22 (sectie:G3297) in Waddinxveen: het nieuw bouwen van een foliekas (15-12-2021, zaaknr. 2021299225) (Publicatiedatum besluit: 17-12-2021);
 • Park Triangel in Waddinxveen: het bouwen van 45 woningen Parkrijk fase 2) Triangel (16-12-2021, zaaknr. 2021314559) (Publicatiedatum besluit: 20-12-2021).

Verleende APV-vergunningen

 • Evenementvergunning SV Antilope voor organisatie Gouweboscross d.d. 15 januari 2022 in het Gouwebos.
 • Evenementvergunning rommelmarkt PKN gemeente ’t Spectrum d.d. 14 mei 2022 op het evenemententerrein aan de Dreef.
 • Loterijvergunning PKN gemeente ’t Spectrum. De trekking vindt plaats tijdens rommelmarkt d.d. 14 mei 2022.

Voor vragen kunt u mailen naar a.devos@waddinxveen.nl

Klachten tijdens een evenement

Heeft u geluidsoverlast? U kunt hierover contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland. Tel. 088-333555.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op www.waddinxveen.nl/bezwaar.

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

 • uw naam, adres en telefoonnummer;

 • de datum waarop u het bezwaar indient;

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

 • waarom u het niet eens bent met het besluit;
 • uw handtekening.

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Stuur uw bezwaarschrift naar:

De burgemeester, Postbus 400, 2740 AK WADDINXVEEN

Bekijk de verleende vergunningen op officielebekendmakingen.nl(externe link).