Het college van B&W heeft de beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2022 aangepast. Het vermogen wordt niet meer meegenomen in de beoordeling van de aanvragen. De nieuwe beleidsregels gaan met terugwerkende kracht in vanaf 5 april 2022.

Bekijk de aangepaste beleidsregels hier(externe link)

Inwoners die eerder een afwijzing hebben ontvangen vanwege een te hoog vermogen hoeven geen nieuwe aanvraag te doen. Binnenkort ontvangen zij een nieuw besluit waarin de energietoeslag alsnog wordt toegewezen. 

De aangepaste beleidsregels Energietoeslag kunt u vanaf 27 oktober 2022 bekijken op www.officielebekendmakingen.nl(externe link)