Afvalinzameling, grof huisvuil

 • Samenvatting

  Grof huisvuil is huishoudelijk afval dat te groot of te zwaar is om in een vuilniszak of container te stoppen. Bijvoorbeeld meubels of vloerbedekking.

  U moet het afval altijd scheiden en er pakketjes van maken. Deze pakketjes moeten nog makkelijk op te pakken zijn. De gemeente haalt niet alle grofvuil op.

  Aan het ophalen van grofvuil in Waddinxveen kosten verbonden.  Zie wat kost het.

 • Wat kost het?

  Voor het ophalen van grofvuil betaalt u € 28,95 (tarief 2014)

 • Wat moet ik doen?

  U moet telefonisch een afspraak maken om uw grofvuil op te laten halen. Neem contact op met de klantenservice van Cyclus via tel. 0182 547500 (op werkdagen van 7.30-17.00 uur).
  Er worden kosten in rekening gebracht. Zie wat kost het.


  Het grofvuil wordt in principe op een vrijdag opgehaald. U krijgt daarover van Cyclus bericht.

 • Tips

  Adres en openingstijden van het Afvalbrengstation vindt u op www.cyclusnv.nl/afvalbrengstations

 • Verwijzingen

  De tarieven vindt u in de afvalstoffenverordening.

 Naar MijnOverheid