Inzameling plastic afval

Dit item is gearchiveerd op 23-01-2012
afbeelding grafiek opgehaald plastic

In oktober hebben inwoners van Waddinxveen met elkaar 9.840 kilo plastic afval gescheiden aangeboden. Dat is een hele berg en dat is een goeie zaak.
Het plastic dat u apart houdt, kunnen we recyclen en gebruiken om nieuwe producten te maken. Dit betekent dat we geen nieuw plastic hoeven maken van olie. Olie is een schaarse grondstof, het is belangrijk dat we daar zuinig mee zijn.

Bedankt en ga vooral zo door!